Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s nacionalnog znanstvenog skupa:

1. Džanić, H. i Mujić, I. (1984): Očuvanje kvaliteta jaja, jabuka i breskvi metodom konzerviranja polupropusnim membranama, Kemijska industrija, 38 (11), 340 – 342.

2. Mujić, I., Trumić, Ž., Polić, M. i Palinkaš, M. (1981): Primjena hidrolizata biljnih bjelančevina u izradi gotovih jela s goveđih mesa, Proizvodnja i prerada goveđeg mesa, Zbornik radova XXXI, Savjetovanje Jugoslavenske industrije mesa, Koprivnica, str. 236-239.

3. Polić, M., Trumić, Ž., Mujić, I. i Dogić, M. (1981): Principi komercijalne proizvodnje hidrolizata biljnih proteina i potencijali jugoslavenske industrije, Tehnologija mesa 23 (2) 5556.

4. Mujić, I. i Džanić, H. (1984): Inhibicija aroma u okusu sojina mlijeka, Drugo savjetovanje hemičara i tehnologa, Kosova, Priština, 20. rujan 1984. str. 100-101.

5. Jahić, S., Grujić, R., Mujić, I., Alibabić, V. i Budimlić, A. (2004): Procjena odstupanja kod označavanja, deklariranja i reklamiranja BiH prehrambenih proizvoda od propisanih Direktiva EC, Zbornik sažetaka, II simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije '' Strategija razvoja domaće proizvodnje'', septembar, 2004, Bihać, knjiga radova.

6. I. Mujić, S. Jahić, J. Ibrahimpašić, V. Alibabić (2005): NUTRITIVNE KARAKTERISTIKE PRERAĐENOG KESTENA Castanea sativa SA PODRUČJA UNSKO SANSKOG KANTONA I USPOREDBA SA NUTRITIVNO SLIČNIM NAMIRNICAMA. TRAPISTA'' III. simpozij poljoprivrede veterinarstva, šumarstva i biotehnologije rujan 2005, Sanski Most, knjiga radova.

 

JoomShaper