Radovi u ostalim časopisima:

1. Džanić, H., Abdić, F. i Mujić, I. (1981): Industrijske mogućnosti prerade nejestivih sporednih proizvoda proizvoda peradarstva u proteinska brašna, Hemijska industrija 35 (3), 75-78

2. Mujić, I., Džanić, H., Blažević, N. i Kuftinec, J. (1981): Određivanje masnih kiselina u masti pilića plinskom kromatografijom i vezanim sustavom plinska kromatografija – spektrometrija masni sistem za obradu podataka (GO-MS-DS), Hemijska industrija 30 (12), 723-726.

3. Polić, M., Trumić, Ž., Mujić, I. i Dogić, M. (1981): Principi komercijalne proizvodnje hidrolizata biljnih proteina i potencijali jugoslavenske industrije, Tehnologija mesa 23 (2) 5556

4. Džanić, N., Džanić, H. i Mujić, I.(1984): Natrij u namirnicama i zdravlje ljudi, Prehrambeno-tehnološka revija, 7 22 (3-4). 153-158.

5. Z. Sarić, S. Bijeljac, T. Dizdarević, I. Mujić: Utjecaj starter kulture i pasterizacije na kvalitetu i randman sira u tipu travnički od kozjeg mlijeka. Mljekarstvo, (prihvaćeno za objavljivanje).

6. Sarić Z., Mujić I., Dizdarević T., Alibabić Vildana (2006): Kravlje i sojino mlijeko – alternative ili različiti proizvodi. Simpozijum: Mleko i proizvodi od mleka, Tara. Srbija. Objavljen: Prehrambena industrija, Vol. 17, 1-2, 2006.

7. Sarić Z., Bijeljac Sonja, Dizdarević T., Mujić I. (2004): Uticaj starter kulture i pasterizacije na kvalitet i randman sira u tipu travničkog od kozjeg mlijeka. 36. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem. Zbornik sažetaka, Lovran ( u štampi). Hrvatska.

8. Sarić Z., Dizdarević T., Mujić I., Spahić, E. (2006): Primjena sojinog mlijeka u proiyvodnji fermentiranih mlije;no/kiselih napitaka. XVIV Naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum. BiH.

 

JoomShaper