Aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata:

1. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću i ŠPD Unsko sanske šume (2005) Istraživanje optimalnog načina čuvanja i konzerviranja plodova pitomog kestena sa područja USK-a, s ciljem što dužeg očuvanja nepromijenjenih nutritivnih vrijednosti, No. 03.-1007/2004. Bihać.

2. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Fedracija BiH, Ministarstvo obrazovanja i nauke (2005) Primjena antimikrobnih sredstava u tehnikama skladištenja pitomog kestena i utjecaj na fitonutrijente, No. 03-992/2005/04-39-3351-2/05. Bihać.

3. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Fedracija BiH, Ministarstvo obrazovanja i nauke (2005) Fizikalno – kemijske karakteristike, organoleptička i mikrobiološka kvaliteta sojinog mlijeka komparirano s kravljim mlijekom, No. 03-859/2005/04-394893/05. Sarajevo/Bihać.

4. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (2005) Unapređenje nutritivno-ekonomske vrijednosti mliječnih proizvoda uz dodatak sojinog mlijeka, Sarajevo.

5. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (2005) Istraživanje organoleptičkih svojstava mliječnih analoga na bazi sojinog mlijeka, Sarajevo.

6. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću i ŠPD Unsko sanske šume (2006) Utjecaj tehnika skladištenja različitih varijeteta kestena na nutritivne karakteristike i mogućnosti prerade na USK, No. 02-874/06/03-017-499/2006 Bihać.

7. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Fedracija BiH, Ministarstvo obrazovanja i nauke (2007) Istraživanje prinosa suhog ekstrakta, sadržaja fenola, flavonoida, kondenziranih tanina, te antimikrobnih i antioksidativnih aktivnosti Castanea sativa, No. 05-39-2632/07 od 13.12.2007. godine, Bihać.

8. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Vlada USK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (2008) Istraživanje prinosa suhog ekstrakta, sadržaja bioaktivnih tvari, antioksidativne, antimikrobne i antikancerogene aktivnosti ekstrakata šumskih gljiva BiH, No. 03-2348/2007, od 11.12.2007. godine., Bihać.

9. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Vlada USK, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (2008) Razvoj novih proizvoda od soje i sojinog mlijeka, njihova priprema, standardizacija i organoleptičko vrednovanje, No. 03-2345/2007, od 11.12.2007. godine., Bihać.

 

JoomShaper