Diplomski rad:

Mentor pri izradi 17 diplomskih radnji na Biotehničkom fakultetu u Bihaću

Mentor pri izradi 24 diplomskih radova na Veleučilištu u Rijeci

Mentor pri izradi 1 magistarskog rada na Poljoprivredno prehrambenom fakultetu u Sarajevu

Komentor pri izradi 2 disertacije na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu

 

JoomShaper